Vzdelávanie inak

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb
v oblasti vzdelávania. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré
doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl
v Českej republike aj na Slovensku.

Aktuality

09. 05. 2023

Prihlasovanie k NPS na VŠ

K 6. termínu skúšok sa môžete prihlásiť do 15. 5.
22. 09. 2021

Skúste si test

Skúste si test Všeobecných študijných predpokladov na VŠ nezáväzne už teraz.