Vzdelávanie inak

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb
v oblasti vzdelávania. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré
doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl
v Českej republike aj na Slovensku.

Aktuality

23. 01. 2019

Tretí termín skúšok: 9. 3.

Registrujte sa už teraz...

28. 02. 2018

FIIT STU získala medzinárodnú akreditáciu

Fakulta získala akreditáciu pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy.