Vzdelávanie inak

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb
v oblasti vzdelávania. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré
doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl
v Českej republike aj na Slovensku.

Aktuality

19. 09. 2018

Prvý termín skúšok

Sobota 8. decembra 2019. Môžete sa prihlásiť aj pred podaním prihlášky na VŠ. 

28. 02. 2018

FIIT STU získala medzinárodnú akreditáciu

Fakulta získala akreditáciu pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy.