3. termín skúšok

Tretí termín prebehol 6. marca.

Prihlásilo sa k nemu 8.252 uchádzačov.

Definitívne výsledky už sme zverejnili.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

 

produkty