4. termín skúšok

Štvrtý termín prebehol 28. marca.

Prihlásilo sa k nemu 9.692 uchádzačov.

Definitívne výsledky už sme zverejnili.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty