4. termín skúšok

Štvrtý termín prebehol 13. júna. Prihlásilo sa k nemu 9.372 uchádzačov.

Definitívne výsledky sme zverejnili.

produkty