5. termín skúšok

5. termín skúšok prebehol 27. júna.

Prihlásilo sa k nemu 6.068 uchádzačov.

Definitívne výsledky už sme zverejnili.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty