5. termín skúšok

5. termín skúšok prebehol 17. apríla.

Prihlásilo sa k nemu 11.795 uchádzačov.

Definitívne výsledky už sme zverejnili.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty