6. termín skúšok

6. termín skúšok prebehol 22. mája.

Prihlásilo sa k nemu 6.594 uchádzačov.

Definitívne výsledky už sme zverejnili.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty