späť na prehľad testov

Anglický a nemecký a španielsky jazyk

 

Skúška overuje, aké má študent znalosti jazyka, teda aké má pred svojim vstupom na vysokú školu predpoklady k samostatnému a kvalitnému používaniu angličtiny/nemčiny/španielštiny ako dorozumievacieho jazyka. Testy obsahujú posluch, čítanie a porozumenie textu, komplexné cvičenia a gramatiku. Testy obsahujú celkom 60 úloh, na ktorých riešenie majú účastníci skúšky 60 minút čistého času.
Súčasťou skúšky je aj posluchový oddiel (vrátane inštrukcií v jazyku skúšky). Testy z cudzích jazykov sú približne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca.

 

Testy z posledných skúšok

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok by malo znamenať priemerný výsledok.
 

Anglický jazyk

Anglický jazyk, duben 2023 ⇓ | Poslech k testu ⇓

Anglický jazyk, březen 2023 ⇓ | Poslech k testu ⇓

Anglický jazyk, duben 2022 ⇓ | Poslech k testu ⇓

Tento rok budú úlohy "multiple matching" (otázky 21-28) nahradené úlohami "short extracts tasks". Vzorku si môžete stiahnuť tu.