späť na prehľad testov

Anglický a nemecký a španielsky jazyk

Skúška overuje, aké má študent znalosti jazyka v rozsahu štúdia na strednej škole, teda aké má pred svojim vstupom na vysokú školu predpoklady k samostatnému a kvalitnému používaniu angličtiny/nemčiny/španielštiny ako dorozumievacieho jazyka.

Testy obsahujú posluch, konverzačné cvičenia, čítanie a porozumenie textu, komplexné cvičenia a gramatiku. Testy obsahujú celkom 60 úloh, na ktorých riešenie majú účastníci skúšky 60 minút čistého času.

Súčasťou skúšky je aj posluchový oddiel (vrátane inštrukcií v jazyku skúšky). Testy z cudzích jazykov sú približne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca.

 

Kompletné testy z posledných skúšok:

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok by malo znamenať priemerný výsledok.
 

 

Anglický jazyk, jún II 2020  | Poslech k testu

Anglický jazyk, jún 2020  | Poslech k testu

 

Nemecký jazyk, jún II 2020  | Poslech k testu

Nemecký jazyk, jún 2020  | Poslech k testu

 

Španielský jazyk, jún II 2020  | Poslech k testu

Španielský jazyk, jún 2020  | Poslech k testu