Dodatočný termín skúšok

Augustový termín je určený najmä pre druhá kola prijímacieho konania vybraných fakúlt VŠ.

Fakulty, ktoré sa ho rozhodnú uznávať, budeme priebežne aktualizovať. V tejto chvíli je to Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Filozofická fakulta UK Bratislava, Fakulta managementu a ekonomiky Zlín, Provozně-ekonomická fakulta MENDELU, Fakulta informačních technologií ČVUT a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MENDELU.

produkty