späť na prehľad fakúlt

VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a inform.

Přijímací zkouška bude v letošním akademickém roce uchazečům mimořádně prominuta, pokud tuto změnu schválí akademický senát fakulty.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte