späť na prehľad fakúlt

VŠB-TU v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta

Přijímací zkouška může být děkanem fakulty prominuta u těch uchazečů, kteří dosáhnou v testu Obecné studijní předpoklady percentilu 25 a výše.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc. obory

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

www.hgf.vsb.cz

Odoslanie výsledku fakulte