späť na prehľad fakúlt

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov.

Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek 1. kolo: týká se uchazečů, kteří dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek konaných nejpozději 1.5.2019 nejméně percentilu 60.

Postup pro přijímání na FIS bez přijímacích zkoušek 2. kolo: týká se uchazečů, kteří dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek konaných nejpozději 25.5.2019 nejméně percentilu 60.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

Sociálně-ekonomická demografie

Statistické metody v ekonomii

Statistika a ekonometrie

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

fis.vse.cz

Odoslanie výsledku fakulte