späť na prehľad fakúlt

VŠE v Praze, Fakulta managementu

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o bakalářské studijní obory, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) získají percentil alespoň 60.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

www.fm.vse.cz

Odoslanie výsledku fakulte