späť na prehľad fakúlt

MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Pokud se hlásíte ke studiu bakalářského studijního programu, je třeba se zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov.

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studijní programy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.pef.mendelu.cz/uchazec

Odoslanie výsledku fakulte