späť na prehľad fakúlt

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati, pokud certifikátem spolu se žádostí doložíte, že jste absolvovali Národní srovnávací zkoušky a dosáhli požadovaného percentilu.

Certifikát je třeba na fakultu dodat do 5. května 2023. 

Ke studiu bakalářských studijních programů:

Aplikovaná geografie; Demografie; Ochrana životního prostředí; Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání; Geografie se zaměřením na vzdělávání; Geografie a kartografie; Klinická a toxikologická analýza; Hydrologie a hydrogeologie; Vědy o Zemi

budete s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati, když dosáhnete v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) percentil 70 a více v každém z oddílů testu.

Pro bakalářský studijní program Demografie budete navíc s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati, pokud dosáhnete v testu Základy společenských věd (ZSV) percentil 60 a více v každém z oddílů testu.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Aplikovaná geografie

Demografie

Ochrana životního prostředí

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Geografie a kartografie

Klinická a toxikologická analýza

Hydrologie a hydrogeologie

Vědy o Zemi

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Demografie

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte