späť na prehľad fakúlt

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Každý uchazeč o bakalářský studijní obor musí absolvovat test Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské - prezenční studium

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Bakalářské studijní programy - komb. stud.
Ekonomika a management
Hospodářská politika a správa
Systémové inženýrství a informatika

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.utb.cz/fame

Odoslanie výsledku fakulte