späť na prehľad fakúlt

UTB ve Zlíně, F. managementu a ekonomiky

Každý uchazeč o bakalářský studijní obor musí absolvovat test Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Termíny 30. 5. 2020 a 13. 6. 2020 můžete využít v rámci prvního kola přijímacího řízení, výsledky z termínů 27. 6. 2020 a 11. 7. 2020 pak využijete v rámci druhého kola přijímacího řízení.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomika a management (specializace Ekonomika a management podniku)

Ekonomika a management (specializace Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje)

Průmyslové inženýrství

Hospodářská politika a správa – obor Účetnictví a daně

Finance a finanční technologie

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte