späť na prehľad fakúlt

ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEK ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky podle průměrného prospěchu v posledních dvou ročnících střední školy.
Uchazeči, jejichž průměrný prospěch překročí stanovený limit, mohou získat bonusové body za další odborné aktivity, např. vykonání NSZ s percentilem minimálně 50.
Uchazeč si vybírá předmět NSZ ze stanovené nabídky, případně se může zúčastnit NSZ z několika různých předmětů a získat více bodů.

V rámci druhého kola přijímacího řízení můžete na fakultě využít všechny letošní termíny Národních srovnávacích zkoušek.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studijní obory

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
VŠP

6. 2. 2021
MA

6. 3. 2021
AJ

28. 3. 2021
NJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte