späť na prehľad fakúlt

ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEK ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky podle průměrného prospěchu v posledních dvou ročnících střední školy.
Uchazeči, jejichž průměrný prospěch překročí stanovený limit, mohou získat bonusové body za další odborné aktivity, např. vykonání NSZ s percentilem minimálně 50.
Uchazeč si vybírá předmět NSZ ze stanovené nabídky, případně se může zúčastnit NSZ z několika různých předmětů a získat více bodů.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studijní obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Najbližší termín skúšok

1. 2. 2019
OSP

1. 2. 2019
VŠP

1. 2. 2019
MA

30. 3. 2019
AJ

30. 3. 2019
NJ

 

Webové stránky fakulty

http://fek.zcu.cz/

Odoslanie výsledku fakulte