späť na prehľad fakúlt

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Přijetí na vybraný obor vám bude garantováno, pokud dosáhnete v testu Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů percentil 75 a vyšší.

Ostatní uchazeči budou přijati, pokud dosáhnou ve výše zmíněných testech percentilu 50 a více. 

Podrobnější vysvětlení najdete na webových stránkách fakulty.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte