späť na prehľad fakúlt

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Fakulta určuje pořadí uchazečů podle nejlepšího dosaženého výsledku ze tří hodnot - průměr ze střední školy, NSZ Matematika a NSZ Obecné studijní předpoklady. Uchazeč si tedy vykonáním NSZ může vylepšit šance na přijetí.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

http://www.fav.zcu.cz/

Odoslanie výsledku fakulte