späť na prehľad fakúlt

ŠkodaAuto VŠ, Mladá Boleslav

Dosažení dobrého výsledku může být rozhodující pro přijetí do motivačního programu Bc. studia. Do motivačního programu mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu na ŠAVŠ v prezenční formě studia a dosáhnou v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) percentilu 75 nebo lepšího.

Zkouška musí být složena nejpozději do uzávěrky přijímání žádostí o zařazení do motivačního programu.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Motivační program pro talentované uchazeče (bc. studium)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte