späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Pokud se hlásíte na bakalářský studijní program Ekonomika a management, může vám být prominuta přijímací zkouška (nebo její část):

a) když absolvujete zkoušku z Matematiky i Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v každé ze zkoušek. V tomto případě budete hodnoceni maximálním počtem bodů, které lze v přijímacím testu získat.

b) když absolvujete zkoušku z Matematiky a/nebo Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v jedné z těchto zkoušek. V tomto případě vám bude započítána hodnota 40 bodů za tu část, ve které získáte percentil alespoň 75.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomika a management

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Matematika

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

28. 3. 2021
MA

28. 3. 2021
AJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty