späť na prehľad fakúlt

VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha


Uchazečům o bakalářský a magisterský stupeň studia, kteří dosáhnou percentil 95 a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů, může být uděleno studijní stipendium Klasik až do výše 100% ročního školného.
Podrobné informace najdete na webu školy.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Management firem (navazující magisterský program - titul Ing.)

MBA (navazující magisterský program na 12 či 18 měsíců)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Podniková ekonomika (bc.)

Komunikace a lidské zdroje (bc.)

Marketing (bc.)

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte