späť na prehľad fakúlt

VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha


Uchazečům o bakalářský a magisterský stupeň studia, kteří dosáhnou percentil 95 a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů, může být uděleno stipendium VŠEM až do výše 100% ročního školného.
Podrobné informace najdete na webu školy.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomika a management (navazující magisterský program - titul Ing.)

MBA (magisterský profesní program na 12 měsíců)

Ekonomika a management (Bc.)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte