späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

Fakulta přijímací zkoušky nekoná, ale stanovuje výčet podmínek, které mohou zajistit přednostní přijetí ke studiu.

Pořadí všech uchazečů, kteří nebudou splňovat některou z těchto podmínek, bude stanoveno na základě výsledků testu z MAT nebo OSP nebo VŠP složeného v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Ke studiu budete přijati, pokud dosáhnete stejný nebo vyšší percentil než percentil 65 v jakémkoli z výše zmíněných testů. Hranice pro přijetí může být snížena do tří pracovních dnů po řádném termínu zápisu ke studiu. Více informací najdete na stránkách fakulty.

Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se můžete zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP), a to v termínu 17. 4. 2021.

Poukazy si budete moci vyzvednout zde.

Termín 22. 5. budete moci využít pro náhradní termín zápisu. 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte