späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v testu z matematiky (MAT) či v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhli v každé části percentil 60 a více.

Podrobnější informace na webových stránkách fakulty.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Angličtina v elektrotechnice a informatice

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

http://www.feec.vutbr.cz

Odoslanie výsledku fakulte