späť na prehľad fakúlt

UTB ve Zlíně, F. aplikované informatiky

Pokud se hlásíte na studijní program Softwarové inženýrství, je třeba napsat si zkoušku z Matematiky. Ta vám bude prominuta, jestliže jste úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky v profilové (školní) části zkoušky na střední škole v České nebo Slovenské republice.

Pro přihlášení k NSZ využijte stejný email, který udáváte v přihlášce na fakultu. 

Pro vybrané bakalářské studijní programy, včetně programu Softwarové inženýrství, vyhlašuje fakulta 2. kolo přijímacího řízení. Poslední možný termín konání testu z matematiky je 8. 8. 2023. Nezapomeňte se včas přihlásit k termínu!

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Softwarové inženýrství

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

8. 8. 2023

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte