späť na prehľad fakúlt

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předmětových testů.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Filologie - Německý jazyk pro manažerskou praxi

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Německý jazyk

Filologie - Anglický jazyk pro manažerskou praxi

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Anglický jazyk

Ošetřovatelství - Všeobecná sestra

30. 3. 2019

1. 5. 2019

25. 5. 2019

Biologie

Porodní asistence - Porodní asistentka

30. 3. 2019

1. 5. 2019

25. 5. 2019

Biologie

Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, Učitelství pro mateřské školy

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Zdravotně sociální péče - Zdravotně sociální pracovník

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2019
OSP

1. 5. 2019
VŠP

1. 5. 2019
BIO

1. 5. 2019
AJ

1. 5. 2019
NJ

 

Webové stránky fakulty

http://fhs.utb.cz/studium/

Odoslanie výsledku fakulte