späť na prehľad fakúlt

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předmětových testů.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Filologie - Německý jazyk pro manažerskou praxi

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Německý jazyk

Filologie - Anglický jazyk pro manažerskou praxi

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Anglický jazyk

Ošetřovatelství - Všeobecná sestra

30. 3. 2019

1. 5. 2019

25. 5. 2019

Biologie

Porodní asistence - Porodní asistentka

30. 3. 2019

1. 5. 2019

25. 5. 2019

Biologie

Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, Učitelství pro mateřské školy

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Zdravotně sociální péče - Zdravotně sociální pracovník

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://fhs.utb.cz/studium/

Odoslanie výsledku fakulte