späť na prehľad fakúlt

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních oborů :


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Německý jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné
ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ.

Pro 1. kolo přijímacího řízení uzná fakulta termíny do 13. 6. včetně (i mimořádný termín 30. 5.).

Termíny 27. 6. a 11. 7. bude fakulta uznávat pro 2. kolo přijímacího řízení. (týká se předmětů NJ, BI).

Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který obor třeba.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Filologie - Německý jazyk pro manažerskou praxi

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Německý jazyk

Filologie - Anglický jazyk pro manažerskou praxi

7. 3. 2020

13. 6. 2020

30. 5. 2020

Anglický jazyk

Porodní asistence

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

Biologie

Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné ošetřovatelství

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

Biologie

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte