späť na prehľad fakúlt

CEVRO Institut

Uchazeči o bakalářský stupeň studia budou přijati na základě výsledku v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Základů společenských věd (ZSV), anebo mohou zvolit formu motivačního pohovoru. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studium

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte