späť na prehľad fakúlt

CEVRO, celoškolské pracoviště CEVRO Institut

Uchazeči o bakalářský stupeň studia budou přijati na základě výsledku v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Základů společenských věd (ZSV), anebo mohou zvolit formu motivačního pohovoru. 

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studium

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady

Základy společenských věd

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
ZSV

 

Webové stránky fakulty

www.cevroinstitut.cz

Odoslanie výsledku fakulte