späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Pre prijatie na otvárané študijné programy je uchádzač povinný absolvovať NPS. Tie pre väčšinu študijných programov obsahujú test Všeobecných študijných predpokladov, pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk).

Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre študijný program stredoeurópske štúdiá absolvuje iba test z anglického jazyka.

Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje.

Viac informácií nájdete na webových stránkach fakulty.

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky, majú zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu FiFUK2019, ktorý si uplatní pri prihlasovaní sa na NPS. V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy s odlišnou štruktúrou požadovaných testov, zľavový kód môže využiť pre každý z uvedených študijných programov.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc.

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

7. 3. 2020
AJ

4. 4. 2020
NJ

4. 4. 2020
ŠJ

 

Webové stránky fakulty

http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/

Odoslanie výsledku fakulte