späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Prijímacia skúška môže byť odpustená, ak sa zúčastníte testu Biológia alebo Chémia, získate určitý percentil (bude fakultou upresnené) a certifikát na fakultu dodáte do konca mája.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc.

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Chemie

Biologie

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte