späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe predloženého certifikátu o absolvovaní testu z profilových predmetov v rámci Národných porovnávacích skúšok.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

1. 5. 2020

23. 5. 2020

13. 6. 2020

Chemie

Biologie

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2020
BIO

1. 5. 2020
CHE

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte