späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, F. mat., fyziky a informatiky

Na jednotlivé študijné programy budú bez prijímacích skúšok prijatí absolventi stredných škôl, ktorí absolvovali skúšku z Matematiky s percentilom 50 - 90 (podľa študijného programu).


Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské obory

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Matematika

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte