späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Na jednotlivé študijné programy budú bez prijímacích skúšok prijatí absolventi stredných škôl, ktorí absolvovali skúšku z Matematiky s percentilom 50 - 90 (podľa študijného programu).


Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské obory

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Matematika

Webové stránky fakulty

http://fmph.uniba.sk/

Odoslanie výsledku fakulte