späť na prehľad fakúlt

STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Uchádzač, ktorý dobrovoľne absolvujú v rámci Národných porovnávacích skúšok test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a z Matematiky a dosiahne percentil 50 a viac, bude zvýhodnený následným pripočítaním 50 bodov.

Uchádzač, ktorý dobrovoľne absolvuje v rámci Národných porovnávacích skúšok test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo z Matematiky a dosiahne percentil 80 a viac, bude zvýhodnený pripočítaním ďalších 50 bodov.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
VŠP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fei.stuba.sk/sk.html?page_id=129

Odoslanie výsledku fakulte