späť na prehľad fakúlt

STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Uchádzači o 3-ročné študijné programy, kde rozhoduje lepší vysledok z matematiky, majú možnosť uplatniť výsledok dosiahnutý na teste z matematiky (MAT).

Uchádzači o 4-ročné študijné programy, kde rozhoduje lepší vysledok z matematiky, majú možnosť uplatniť výsledok dosiahnutý na teste z matematiky (MAT) alebo na teste zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2019
VŠP

1. 5. 2019
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fiit.stuba.sk

Odoslanie výsledku fakulte