späť na prehľad fakúlt

STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií

Uchádzači o 3-ročné študijné programy:  Prijatie na štúdium máte garantované, ak v teste Matematiky (MAT) získate percentil aspoň 60.

Uchádzači o 4-ročné študijné programy: Prijatie na štúdium máte garantované, ak v teste Matematiky (MAT) získate percentil aspoň 40, alebo v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) získate percentil aspoň 60.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte