späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, F. elektrotechniky a informatiky

Percentil viac ako 70 v teste MATEMATIKA výrazne zvyšuje šance na prijatie na štúdium.

Percentil viac ako 40 v teste VŠP znamená ďalšie bonusové body v prijímacom konaní.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc.

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte