späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Percentil viac ako 70 v teste MATEMATIKA výrazne zvyšuje šance na prijatie na štúdium.

Percentil viac ako 40 v teste VŠP znamená ďalšie bonusové body v prijímacom konaní.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc.

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
VŠP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/prijimacky/podmienky-prijatia

Odoslanie výsledku fakulte