späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Percentil viac ako 70 v teste MATEMATIKA výrazne zvyšuje šance na prijatie na štúdium.

Percentil viac ako 40 v teste VŠP znamená ďalšie bonusové body v prijímacom konaní.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc.

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika