späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta TUKE prijme na I. stupeň (Bc.) bez prijímacej skúšky všetkých prihlásených uchádzačov.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bakalárske

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Matematika

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte