späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Na základe písomnej žiadosti uchádzača môže byť prijímacia skúška z matematiky/cudzieho jazyka nahradená výsledkom Národnej porovnávacej skúšky Matematika/Anglický alebo Nemecký jazyk.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bakalárske

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Matematika

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk

Webové stránky fakulty

http://www.ekf.tuke.sk/

Odoslanie výsledku fakulte