späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Na základe písomnej žiadosti uchádzača môže byť prijímacia skúška z matematiky/cudzieho jazyka nahradená výsledkom Národnej porovnávacej skúšky Matematika/Anglický alebo Nemecký jazyk.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bakalárske

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Matematika

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2020
MA

1. 5. 2020
AJ

1. 5. 2020
NJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte