späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Na základe písomnej žiadosti uchádzača môže byť prijímacia skúška z matematiky nahradená výsledkom skúšky Matematika. Body za cudzí jazyk budú započítané na základe výsledku z cudzieho jazyka.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bakalárske

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Matematika

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
MA

6. 3. 2021
AJ

28. 3. 2021
NJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte