späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo
všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo matematiky (MAT) a dosiahli percentil aspoň 60.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky Bc. obory

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte