späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Uchádzači, ktorí absolvovali testy VŠP/OSP alebo Matematika a dosiahli percentil aspoň 60, budú prijatí bez prijímacích skúšok.
Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

bakalářské studijní obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

http://www.fri.uniza.sk/

Odoslanie výsledku fakulte