späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia bude fakulta do naplnenia plánovacej kapacity prijímať podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie). 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte