späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT) a dosiahli percentil minimálne 60.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

http://fbi.uniza.sk/

Odoslanie výsledku fakulte