späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT) a dosiahli percentil minimálne 60.

Informace o uznávaných termínech na fakultě ověřujeme.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
VŠP

6. 2. 2021
MA

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte