späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT) a dosiahli percentil minimálne 60.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
VŠP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://fbi.uniza.sk/

Odoslanie výsledku fakulte