späť na prehľad fakúlt

ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT) a dosiahli percentil minimálne 60.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte