späť na prehľad fakúlt

KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

Študijné odbory, kde sa robia prijímacie skúšky: Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť

  • Absolvovanie testu z Biológie prináša výhodu získania 10 b k bodom získaním počas prijímacích skúšok.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Ošetrovateľstvo, rádiologická technika a verejné zdravotníctvo

Fyzioterapia

Urgentná zdravotná starostlivosť

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Biologie

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte