späť na prehľad fakúlt

PU v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

Istotu skoršieho prijatia získa uchádzač, ktorý dosiahne v testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) / Obecných studijních předpokladů (OSP) vyšší ako 50. percentil.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Andragogika

Biológia

Ekológia

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Geografia a Aplikovaná geoinformatika

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady