späť na prehľad fakúlt

PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

Test Všeobecných študijných predpokladov môže v prijímacom konaní nahradiť písomný test organizovaný fakultou.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte