späť na prehľad fakúlt

PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

Test Všeobecných študijných predpokladov môže v prijímacom konaní nahradiť písomný test organizovaný fakultou (ak študent dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania).

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte