späť na prehľad fakúlt

PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky obory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte