späť na prehľad fakúlt

UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia.

Viac informácií nájdete na webových stránkach fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Anglický jazyk

Německý jazyk

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
VŠP

28. 3. 2021
BIO

6. 3. 2021
AJ

28. 3. 2021
NJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte