späť na prehľad fakúlt

UKF v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií


Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov.

a) v prípade, že uchádzeč nemá povinnost absolvovať prijímaciu skúšku ani z jedného predmetu:
Ak uchádzač dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 40 a viac, získava 100 bodov a bude prijatý bez prijímacích skúšok.

b) v prípade, že uchádzač má povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku z jedného predmetu:
Ak uchádzač dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 40 a viac, získava 75 bodov, ďalších 25 bodov môže získať za prijímaciu skúšku z daného predmetu.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky Bc.

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

29. 3. 2018

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady