späť na prehľad fakúlt

UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií


Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov.

a) v prípade, že uchádzeč nemá povinnost absolvovať prijímaciu skúšku ani z jedného predmetu:
Ak uchádzač dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 40 a viac, získava 100 bodov a bude prijatý bez prijímacích skúšok.

b) v prípade, že uchádzač má povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku z jedného predmetu:
Ak uchádzač dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 40 a viac, získava 75 bodov, ďalších 25 bodov môže získať za prijímaciu skúšku z daného predmetu.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky Bc.

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte