späť na prehľad fakúlt

MU v Brně, Fakulta sociálních studií

Pokud se hlásíte k bakalářskému studiu, můžete si vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio.

V obou případech musíte absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si musíte vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

Výsledek testu ZSV tvoří 60 % a test OSP (případně TSP) 40 % výsledného přepočteného percentilu.

POZOR - Uchazeči, kteří skládají zkoušky od společnosti SCIO na Slovensku, si musí vybrat a absolvovat českou verzi testů.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské

všetky termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,8)

Základy společenských věd (váha předmětu 1,2)

Najbližší termín skúšok

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
ZSV

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte