späť na prehľad fakúlt

SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška bude odpustená všetkým uchádzačom a na štúdium budú podmienečne prijatí všetci uchádzači, ktorí si podajú prihlášku (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru).

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte