späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

VŠETCI uchádzači o denné a externé štúdium budú v tomto akademickom roku mimoriadne na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte