späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Prijímacie skúšky fakulty nemusíte vykonať, ak sa zúčastníte testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie Obecné studijní předpoklady (OSP) a získate percentil 60 a viac.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

28. 3. 2021
OSP

28. 3. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte