späť na prehľad fakúlt

MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

Můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2022 a v únoru 2023.

Nejpozději do 28. 2. 2023 je nutné vyznačit žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce. Do stejného data je nezbytné vložit do e-přihlášky oskenovaný formulář Žádosti o prominutí přijímací zkoušky potvrzený střední školou.

Podrobné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Matematika

Fyzika

Fyzika - nanotechnologie

Matematická biologie a biomedicína

Chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování

Biochemie

Experimentální a molekulární biologie

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Geografie a kartografie

Antropologie

Životní prostředí a zdraví

Ekologická a evoluční biologie

10. 12. 2022

4. 2. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte