späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

Na štúdium vybraných odborov budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v teste Angličtina (AJ) dosiahnu percentil minimálne 85.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Anglický jazyk a literatúra

Anglický jazyk a kultúra

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

http://www.ff.umb.sk/

Odoslanie výsledku fakulte