späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

Na štúdium vybraných odborov budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v teste Angličtina (AJ) dosiahnu percentil minimálne 85.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Angličina pre preklad v hospodárskej praxi

13. 6. 2020

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte