späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

Na štúdium vybraných odborov budú automaticky prijatí uchádzači, ktorí v teste Angličtina (AJ) dosiahnu percentil minimálne 85.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Anglický jazyk a literatúra

Anglický jazyk a kultúra

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

4. 4. 2020
AJ

 

Webové stránky fakulty

http://www.ff.umb.sk/

Odoslanie výsledku fakulte