späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

V tomto roku prijíma fakulta uchádzačov na štúdium administratívnym spôsobom na základe predložených dokladov o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia.

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte