späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium budete prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom, ak dosiahnete v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2020/2021 v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší. 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc.

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

6. 2. 2021
OSP

6. 2. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte