späť na prehľad fakúlt

TnUAD v Trenčíne, F. priemyselných technológií v Púchove

Bakalárske študijné programy 

Uchádzači s trvalým pobytom v SR alebo ČR môžu preukázať splnenie ďalších podmienok prijatia absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30. 

Zahraniční uchádzači, ktorí dodajú overenú kópiu dokladu uznania stredného vzdelania a preukážu kvalitu vzdelania, preukážu jazykové zdatnosti absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) s dosiahnutím percentilu aspoň 15. 

Zahraniční uchádzači, ktorí dodajú overenú kópiu dokladu uznania stredného vzdelania a nepreukážu kvalitu vzdelania, absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30. 

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej len „A-DO-DU“), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VSP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30. 

Podrobné informácie nájdete v smernici: Zásady prijímacieho konania a podmienky prijatia do prvých ročníkov štúdia na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v akademickom roku 2023/2024, ktorá je dostupná tu.  

Inžinierske študijné programy 

Zahraniční uchádzači preukážu jazykové zdatnosti absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) s dosiahnutím percentilu aspoň 15. 

Podrobné informácie nájdete v smernici: Zásady prijímacieho konania a podmienky prijatia do prvých ročníkov štúdia na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v akademickom roku 2023/2024, ktorá je dostupná tu.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Bakalárske: uchádzači s trvalým pobytom v SR alebo ČR

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Bakalárske: zahraniční uchádzači s nepreukázanou kvalitou vzdelania

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Bakalárske: zahraniční uchádzači s preukázanou kvalitou vzdelania

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Inžinierske: zahraniční uchádzači

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte