späť na prehľad fakúlt

TnUAD v Trenčíne, F. sociálno-ekonomických vzťahov

Bakalárske študijné programy

Uchádzači zo zahraničnej strednej školy môžu preukázať znalosti slovenského jazyka absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v ktorom získajú percentil aspoň 20.

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej len „A-DO-DU“), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Uchádzači, ktorých percentil z testu bude rovný alebo vyšší ako 30, získajú celkové hodnotenie 60 bodov.

Inžinierske študijné programy

Uchádzači zo zahraničnej vysokej školy môžu preukázať znalosti slovenského jazyka absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Bakalárske: Uchádzači zo zahraničnej strednej školy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Inžinierske: Uchádzači zo zahraničnej vysokej školy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

29. 4. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte