späť na prehľad fakúlt

EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí podmienečne bez prijímacej skúšky.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Medzinárodné ekonomické vzťahy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte