späť na prehľad fakúlt

EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Najbližší termín skúšok

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

7. 3. 2020
AJ

4. 4. 2020
NJ

4. 4. 2020
ŠJ

 

Webové stránky fakulty

http://phf.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Odoslanie výsledku fakulte