späť na prehľad fakúlt

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 4. 4. 2021 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2020 do 14. 3. 2021 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Pro přijetí musí uchazeči získat percentil 70 nebo 80 (podle programu) v každém z testovaných oddílů.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomie

Hospodářská politika

Veřejná ekonomika a správa

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Finance

Podniková ekonomika a management

Podniková informatika

Finance a právo

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte