späť na prehľad fakúlt

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2024 elektronickým certifikátem nebo kopií papírového certifikátu a potvrzením políčka "žádost o prominutí přijímací zkoušky" ve své přihlášce na fakultu doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2023 do 12. 3. 2024 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP)

Pro přijetí musíte získat percentil 80 v každém z testovaných oddílů.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomie

Hospodářská politika

Veřejná ekonomika a správa

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Finance

Podniková ekonomika a management

Podniková informatika

Finance a právo

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady