späť na prehľad fakúlt

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 14. 4. 2019 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 8. 12. 2018 do 30. 3. 2019 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Pro přijetí musí uchazeči získat percentil 70 nebo 80 (podle programu/oboru) v každém z testovaných oddílů.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

program Ekonomie

program Hospodářská politika

program Veřejná ekonomika a správa

obor Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

program Regionální rozvoj a cestovní ruch

program Finance

program Podniková ekonomika a management

program Podniková informatika

program Finance a právo

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.econ.muni.cz/cs/

Odoslanie výsledku fakulte