späť na prehľad fakúlt

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budete přijati, pokud do 9. 4. 2023 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doložíte, že jste v rozmezí od 1. 12. 2022 do 12. 3. 2023 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Pro přijetí musíte získat percentil 80 v každém z testovaných oddílů.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomie

Hospodářská politika

Veřejná ekonomika a správa

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Finance

Podniková ekonomika a management

Podniková informatika

Finance a právo

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte